Unia Europejska jest nie tylko rozbudowaną organizacją, ale przede wszystkim ogromnym dobrodziejem dla krajów, które dynamicznie rozwijają się. W ramach wyrównywania szans Polski na arenie międzynarodowej corocznie otrzymujemy potężne dotacje, które mogą zostać wydane na rozliczne cele. Aby możliwie najbardziej efektywnie wspierać gospodarkę, spora część funduszy kierowana jest do właścicieli firm. Każdy z nich może starać się o dofinansowanie niemalże wszystkich aspektów działalności.

Zanim jakiekolwiek dofinansowanie zostanie przyznane, przedsiębiorca musi wybrać odpowiedni program pomocy. Pomoc Unii Europejskiej to pieniądze na otwarcie firmy, fundusze na modernizację firmy, wyposażenie w sprzęt, czy dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto Unia w dużej części sponsoruje także chociażby kursy oraz dostarcza dotacje na szkolenia pracowników, działania na rzecz ustanowienia patentów oraz finansowanie biznesów internetowych. Na programy dotacji z wielką chęcią spojrzą także wielbiciele dbania o środowisko oraz firmy turystyczne. Wspólnota bardzo aktywnie uczestniczy bowiem w kosztach zakupu i montażu urządzeń do wykorzystania wsparcie pieniężne do odnawialnych źródeł energii. Dotacje na turystykę stanowią istotny udział. Ogólnie na dotacje dla przedsiębiorstw corocznie wydawanych jest co najmniej kilkadziesiąt miliardów euro. Gra z pewnością jest zatem warta świeczki.

Jeżeli konkretny program pomocowy zostanie określony, spokojnie można wypełnić wniosek, przygotować potrzebną dokumentację i tym samym zakończyć proces starań o otrzymanie dotacji. Rozpatrywanie podania może potrwać nawet kilka miesięcy. Tak długi czas podyktowany jest żmudną procedurą. Gdy okaże się, że nasz pomysł zainteresował urzędników na tyle, że postanowili udostępnić nam środki, możemy się naprawdę cieszyć. Fundusze dla firm może bowiem nie tylko sięgnąć osiemdziesięciu procent inwestycji, ale nawet czasami nie będziemy musieli mieć żadnego wkładu własnego. Oczywiście podczas wydawania przyznanych pieniędzy bezwzględnie należy pamiętać o dokumentacji. Musimy zebrać nie tylko każdą fakturę, ale także i każdy przelew. Dzięki nim bowiem możemy się poprawnie rozliczyć się z otrzymanych środków.

(Visited 156 times, 1 visits today)